Dilbazi zadəgan ailəsi

Tarixi - Bioqrafik portal

Haqqımızda
DİLBAZİ

Dilbazi ailəsi

Dilbazi soyadı təkcə Azərbaycanda deyil, həm də onun hüdudlarından kənarda da çox yaxşı tanınır. 14-cü əsrdən başlayaraq bu soyad ziyalılar, şairlər, yazıçılar, sənət adamları, hərbçilər və iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrinin rəhbərləri arasında tez-tez tapılırdı.
Dilbazi ailəsinin əcdadları Azərbaycanın Qazax rayonunun Xanlıqlar kəndində yaşamışlar. Qazax rayonu  Azərbaycanın şimal-qərbində yerləşir və Gəncə-Qazax İqtisadi Bölgəsinə aiddir. Bu bölgə Sasani Farsları, Bizans İmperiyası, Ərəblər, Səlcuq Türkləri, Gürcülər, Moğollar, Teymurilər, Qara Qoyunlu və Ağ Qoyunlu Türkoman tayfaları və nəhayət Səfəvi İranı da daxil olmaqla qonşu güclər və işğalçılar tərəfindən ara-sıra işğala məruz qalırdı. XV əsrin sonlarında Qazax Sultanlığı bölgədə suveren bir jeopolitik birlik olaraq quruldu. Səfəvi İmperiyası dövründə Qarabağ bəyliyinin tərkib hissəsi olmasına baxmayaraq, 1605-ci ildə Böyük Abbasın fərmanı ilə qazaxlı Sultan Şəmsəddinə Xan dərəcəsi verildi və bu vaxtdan döyüş meydanlarında göstərdiyi qəhrəmanlıq və cəsarətə görə Dilbazi ailəsinin bəzi nümayəndələrinə ağalar və bəylər statusu verildi.

Tariximiz Şəcərə
DİLBAZİ

Bioqrafiya

23

Tarix

942

NƏŞR VƏ KİTAB

1437

İş adamları

4579

Xaricdə yaşayanlar

DİLBAZİ

Dilbaz atlari

Kim minir Qazağın dilboz atını,
Götürür toylann şalxalatını...
Şeirin, sənətin mükafatını 
Hər zaman, hər yerdə aldı bu yerlər.         

Qazax şəhərinin girəcəyində müsafirləri hündür məscid minarəsini andıran orijinal peydstal üzərində qanadlanıb səmalara yüksələcəkmiş kimi üzünü göylərə tutmuş «haçadil» tunc at heykəli ilə rastlaşırsan. Bu at bu diyarın yetirməsi olan və artıq əfşanələşmiş Dilbaz atının simvoludur. Bu ifadəli, kənardan diqqəti özünə çəkən, Qazax camaatının qürurla qonaqlara nişan verdiyi əsərin müəllifi tanınmış yerli heykəltəraş Ramiz Məmmədovdur və bu at bu gün Qazax şəhərinin, bütün Qazax mahalının rəmzinə çevrilmiş, şəhərin gerbində əks olunmuşdur. Bu atın Qazağın yaşıl meşəli dağlarında və bol otlaqlı çöllərində çövlan edərək gəlib bu pyedstalın üzərində donub qalmasının arxasında az qala 300 illik - əvvəli maraqlı və şirin, sonu isə kədərli bir tarixçə durur və bu tarixçə ulu bir nəslin yaşam tarixi ilə həmahəng surətdə addımlayaraq yüzilləri arxada qoymuşdur. Dilbazoğulları əsilzadə soykökünün Qafqazın türk-müsəlman ağa/bəy nəsilləri arasında bir özəl tarixi xidməti - atçılıq tariximizdə öz məxsusi möhürlərini vurmaları, məşhur klassik «Dilbaz» at cinsini yetişdirmələridir. 

Hər zaman birinci

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte adipiscing elit.

Təlim görmüş atlar

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte adipiscing elit.
Bizim atlar

Abunə olun

Yeniliklərdən xəbərdar olun