Dilbazi zadəgan ailəsi

Tarixi - Bioqrafik portal

Haqqımızda
DİLBAZİ

Dilbazi ailəsi

Dilbazi soyadı təkcə Azərbaycanda deyil, həm də onun hüdudlarından kənarda da çox yaxşı tanınır. 14-cü əsrdən başlayaraq bu soyad ziyalılar, şairlər, yazıçılar, sənət adamları, hərbçilər və iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrinin rəhbərləri arasında tez-tez tapılırdı.

Dilbazi ataları Qazax rayonunun Xanlıqlar kəndində yaşamışlar (azərbaycan: Qazax rayonu) Azərbaycanın 66 bölgəsindən biridir. Ölkənin şimal-qərbində yerləşir və Gəncə-Qazax İqtisadi Bölgəsinə aiddir. Bu bölgə Sasani Farsları, Bizans İmperiyası, Ərəblər, Səlcuq Türkləri, Gürcülər, Moğollar, Teymurilər, Kara Koyunlu və Ak Koyunlu Türkoman tayfaları və nəhayət Səfəvi İranı da daxil olmaqla qonşu güclər və ya işğalçılar tərəfindən fəth edildi. XV əsrin sonlarında Qazax Sultanlığı bölgədə suveren bir jeopolitik birlik olaraq quruldu. Səfəvi İmperiyası dövründə Qarabağ bəyliyinin tərkib hissəsi olmasına baxmayaraq, 1605-ci ildə Böyük Abbasın fərmanı ilə qazaxlı Sultan Şəmsəddinə Xan dərəcəsi verildi və bu vaxta qədər döyüş sahələrində göstərdiyi qəhrəmanlıq və cəsarətə görə Dilbazi ailəsinin bəzi nümayəndələrinə verildi.

Tariximiz Şəcərə
DİLBAZİ

Bioqrafiya

10+

Tarix

1000+

NƏŞR VƏ KİTAB

1000+

ELMİ TƏDQİQAT

4000+

TANINMIŞ ŞƏXSLƏR

DİLBAZİ

Dilbaz atlari

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Tellus tincidunt fames orci condimentum sit elementum vestibulum leo ullamcorper. Et sit ultrices egestas in consectetur. Quisque hac auctor habitant dolor. In ornare ac egestas rhoncus ultrices maecenas lacus arcu. Justo vivamus tincidunt eget et.

Hər zaman birinci

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte adipiscing elit.

Təlim görmüş atlar

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte adipiscing elit.
Bizim atlar

Abunə olun

Yeniliklərdən xəbərdar olun