Dilbazi zadəgan ailəsi

Tarixi - Bioqrafik portal

Haqqımızda
DİLBAZİ

Dilbazi ailəsi

Dilbazi soyadı təkcə Azərbaycanda deyil, həm də onun hüdudlarından kənarda da çox yaxşı tanınır. 14-cü əsrdən başlayaraq bu soyad ziyalılar, şairlər, yazıçılar, sənət adamları, hərbçilər və iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrinin rəhbərləri arasında tez-tez tapılırdı.
Dilbazi ailəsinin əcdadları Azərbaycanın Qazax rayonunun Xanlıqlar kəndində yaşamışlar. Qazax rayonu  Azərbaycanın şimal-qərbində yerləşir və Gəncə-Qazax İqtisadi Bölgəsinə aiddir. Bu bölgə Sasani Farsları, Bizans İmperiyası, Ərəblər, Səlcuq Türkləri, Gürcülər, Moğollar, Teymurilər, Qara Qoyunlu və Ağ Qoyunlu Türkoman tayfaları və nəhayət Səfəvi İranı da daxil olmaqla qonşu güclər və işğalçılar tərəfindən ara-sıra işğala məruz qalırdı. XV əsrin sonlarında Qazax Sultanlığı bölgədə suveren bir jeopolitik birlik olaraq quruldu. Səfəvi İmperiyası dövründə Qarabağ bəyliyinin tərkib hissəsi olmasına baxmayaraq, 1605-ci ildə Böyük Abbasın fərmanı ilə qazaxlı Sultan Şəmsəddinə Xan dərəcəsi verildi və bu vaxtdan döyüş meydanlarında göstərdiyi qəhrəmanlıq və cəsarətə görə Dilbazi ailəsinin bəzi nümayəndələrinə ağalar və bəylər statusu verildi.

Tariximiz Şəcərə
DİLBAZİ

Bioqrafiya

23

Tarix

942

NƏŞR VƏ KİTAB

1437

ELMİ TƏDQİQAT

4579

TANINMIŞ ŞƏXSLƏR

DİLBAZİ

Dilbaz atlari

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Tellus tincidunt fames orci condimentum sit elementum vestibulum leo ullamcorper. Et sit ultrices egestas in consectetur. Quisque hac auctor habitant dolor. In ornare ac egestas rhoncus ultrices maecenas lacus arcu. Justo vivamus tincidunt eget et.

Hər zaman birinci

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte adipiscing elit.

Təlim görmüş atlar

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte adipiscing elit.
Bizim atlar

Abunə olun

Yeniliklərdən xəbərdar olun